D?wigi Opole - Us?ugi D?wigowe - Wynajem D?wigw

Oferujemy pa?stwu wynajem ?urawi samojezdnych z wysi?gnikiem teleskopowym i kratowym o ud?wigu do 55t i wysoko?ci podnoszenia do 56m o szerokim zakresie prac zarwno monta?owym jak i demonta?owym. Posiadamy najnowocze?niejszy na Opolszczy?nie, co przek?ada si? wykonanie us?ugi d?wigowej z maksymaln? precyzj? przy zachowaniu 100% bezpiecze?stwa wykonywanej. pracy.

W ofercie posiadamy nast?puj?ce d?wigi:

LIEBHERRLTM 1055-3.2 --> Ud?wig Q = 55 ton

(specyfikacja d?wigu, tablice ud?wigw)

Dzi?ki szerokiej siatce kontaktw jeste?my w stanie zorganizowa? dla pa?stwa dowolny d?wig lub zwy?k? w ka?dej lokalizacji.

Obszar naszej dzia?alno?ci ?wiadczenia us?ug d?wigowych obejmuje g?wnie wojewdztwo Opolskie a w nim mi?dzy innymi takie miejscowo?ci jak: Opole, Kluczbork, Brzeg, Nysa, Niemodlin, Namys?w, K?dzierzyn-Ko?le, Zdzieszowice, Krapkowice, Dobrze? Wielki, Lewin Brzeski, G?ubczyce, G?ucho?azy, G?ogwek, Paczkw, Strzelce Opolskie, Ozimek.

?wiadczymy rwnie? us?ugi w nast?puj?cych wojewdztwach: Dolno?l?skie i ?l?skie , min. w takich miejscowo?ciach jak Wroc?aw, Gliwice, Katowice, Bytom, Zabrze, Pyskowice, Tarnowskie Gry, Cz?stochowa, Lubliniec, Ujazd, Strzelin, O?awa, Jaworzno.

Posiadamy rwnie? w ofercie us?ugi transportu mi?dzynarodowego.